Logo
pl_flagen_flag

Realizacje

Stocznia WISŁA Sp. z o.o. oferuje:

  • Projektowanie, budowę wraz z zakupem materiałów i urządzeń, dostawę kompletnych jednostek o średnim i małym tonażu, w tym jednostek rybackich, badawczo-rybackich, technicznych, pasażerskich oraz jednostek specjalnego przeznaczenia, o długości do 90 metrów i szerokości do 30 metrów
  • Budowę i dostawę stalowych kadłubów jednostek dowolnego przeznaczenia, z nadbudówkami stalowymi lub aluminiowymi, bez wyposażenia lub z częściowym wyposażeniem
  • Budowę i dostawę sekcji, bloków, modułów kadłubów, nadbudówek z wyposażeniem, o maksymalnych wymiarach ok. 20 x 40 metrów i wysokości do 28 metrów, o masie jednostkowej do ok. 1.100 ton
  • Konstrukcje dla przemysłu Offshore
  • Wielkogabarytowe stalowe konstrukcje lądowe
  • Pontony, pływaki, rampy, pokrywy lukowe
  • Inne stalowe konstrukcje okrętowe

 

Zrealizowane projekty

Kontakt

Kontakt

Stocznia WISŁA Sp. z o.o.

80-643 Gdańsk
ul. Przełom 21

tel.: 58 307 38 36
faks: 58 307 39 13

stocznia@stoczniawisla.pl

Inspektor Ochrony Danych:  iod@stoczniawisla.pl