Logo
pl_flagen_flag

Działalność, projekty UE

 

 

Stocznia WISŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

 

Tytuł projektu:  "Dotacja na kapitał obrotowy dla Stoczni WISŁA Sp. z o.o."

 

Cel projektu:  wsparcie utrzymania działalności gospodarczej Stoczni WISŁA w warunkach pandemii COVID-19.

 

Planowane efekty projektu:  złagodzenie negatywnych skutków wystąpienia pandemii COVID-19 poprzez wsparcie bieżącego finansowania działalności Stoczni WISŁA.

 

Okres realizacji projektu:  01.08.2020 - 31.10.2020

 

Wartość projektu:  PLN 334.481,46

 

Wkład Funduszy Europejskich:  PLN 334.481,46

 

Kontakt

Kontakt

Stocznia WISŁA Sp. z o.o.

80-643 Gdańsk
ul. Przełom 21

tel.: 58 307 38 36
faks: 58 307 39 13

stocznia@stoczniawisla.pl

Inspektor Ochrony Danych:  iod@stoczniawisla.pl