Logo
pl_flagen_flag

Stocznia Wisła

O firmie

STOCZNIA WISŁA JEST JEDNĄ Z WIODĄCYCH FIRM POLSKIEGO SEKTORA GOSPODARKI MORSKIEJ GWARANTUJĄCĄ PRODUKCJĘ SPEŁNIAJĄCĄ NAJWYŻSZE EUROPEJSKIE STANDARDY

Stocznia WISŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w oparciu o polskie prawo jako Spółka Pracownicza na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego z maja 1992 roku, a formalną działalność rozpoczęła z dniem 01.02.1994 w oparciu o znowelizowaną umowę Spółki ze stycznia 1994 roku. Wpisu do rejestru handlowego dokonano w Sądzie Rejonowym dla miasta Gdańska XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w Dziale B pod numerem RHB - 7720, obecnie KRS 0000051633 z dnia 09.10.2001.

Od początku rozpoczęcia działalności przez Stocznię WISŁA Sp. z o.o. Prezesem jednoosobowego Zarządu był Jerzy Pawlak, natomiast Przewodniczącym trzyosobowej Rady Nadzorczej Roman Kinda, którzy są jednocześnie głównymi udziałowcami Spółki. Pozostałe udziały znajdują się w rękach pracowników Stoczni WISŁA Sp. z o.o. oraz firmy Navimor International.

W roku 2016 nastąpiła zmiana w Zarządzie firmy. Na Prezesa dwuosobowego Zarządu Stoczni WISŁA Sp. z o.o. powołano Krzysztofa Pawlaka, na Wiceprezesa Filipa Kwaśniewskiego. Dotychczasowy Prezes, Jerzy Pawlak, został członkiem Rady Nadzorczej.

O firmie - Oferta, Lokalizacja

Oferta

Stocznia WISŁA jest wyspecjalizowana w projektowaniu i produkcji kompletnych statków rybackich, rybacko-badawczych, stalowych modułów, wyposażonych bloków statkowych i sekcji kadłuba, jak również kompletnych kadłubów i nadbudówek.

Oferta Stoczni WISŁA obejmuje również szeroką gamę specjalistycznych statków i innych konstrukcji o różnym przeznaczeniu.

O firmie - Oferta, Lokalizacja

Lokalizacja

Stocznia WISŁA zlokalizowana jest na prawym brzegu Martwej Wisły, niedaleko rozwidlenia z Wisłą Śmiałą, około jednej mili morskiej od ujścia Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej. Administracyjnie znajduje się na obszarze miasta Gdańska, w dzielnicy Górki Zachodnie, przy ulicy Przełom 1, na 18 46'50'' długości wschodniej i 54 21'10'' szerokości północnej.

W listopadzie 2019, Prezydent Miasta Gdańska z urzędu nadal Stoczni WISŁA nowy adres:  ul. Przełom 21.

Na terenie, na którym znajduje się obecnie Stocznia WISŁA, już w roku 1888 powstała baza remontowa lodołamaczy. Od tego czasu obszar ten jest nieprzerwanie wykorzystywany do działalności stoczniowej, w pierwszym okresie remontowej a następnie produkcyjnej - dość wspomnieć, że na terenie obecnej Stoczni WISŁA powstało ponad 1500 różnego typu i rodzaju jednostek z których wiele pływa do dzisiaj rozsławiając imię polskiego stoczniowca na morzach i oceanach całego świata.
 
Stocznia WISŁA Sp. z o.o. kontynuuje tą chlubną tradycję.

O firmie - Na terenie, na którym znajduje się obecnie Stocznia WISŁA... Działalność

Działalność

W chwili obecnej Stocznia WISŁA specjalizuje się w projektowaniu i produkcji gotowych jednostek rybackich oraz badawczo-rybackich oraz produkcji stalowych konstrukcji okrętowych, głównie wyposażonych modułów, bloków i sekcji kadłubowych, jak również nadbudówek oraz gotowych kadłubów. W swojej ofercie posiada również szeroką gamę specjalistycznych jednostek różnego przeznaczenia.

Od początku swojej działalności współpracuje z wieloma wiodącymi stoczniami europejskimi, oraz z wszystkimi większymi stoczniami polskimi. Wspólnie ze swoim przedstawicielem handlowym, firmą NAVIMOR International Com, Sopot, zrealizowanych zostało wiele interesujących i wymagających projektów.
O firmie - Możliwości / Stanowiska montażowe na nabrzeżach Stoczni WISŁA Sp. z o.o. pozwalają na...

Możliwości

Posiadany przez Stocznię WISŁA slip boczny umożliwia budowę jednostek o długości do 40 metrów. Większe jednostki, o długości do 90 m, szerokości do 30 m i zanurzeniu przekraczającym 2,35 m budowane są na terenie Zakładu Budowy Sekcji i Kadłubów lub na specjalnie przystosowanym stanowisku montażowym.

Stanowiska montażowe na nabrzeżach Stoczni WISŁA oraz zmodernizowany wewnętrzny transport poziomy i pionowy pozwalają na budowę stalowych konstrukcji okrętowych oraz lądowych konstrukcji wielkogabarytowych o wysokości do 28 metrów i masie jednostkowej do ok. 1.600 ton. Dostawy do Klientów mogą być realizowane na stanowiącym własność Stoczni WISŁA pontonie SW 6118 o wymiarach 61 x 18 metrów i wysokości bocznej 4,5 metra, zaprojektowanym i zbudowanym w Stoczni WISŁA. 

Nowoczesne, stale udoskonalane wyposażenie oraz wysokie kwalifikacje załogi Stoczni WISŁA gwarantują spełnienie nawet najwyższych wymagań jakościowych stawianych przez naszych kontrahentów.

Historia

LATA 1888 - 1945

Początki Stoczni WISŁA sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku. Wówczas ze względu na ciągłą konieczność rozbijania zatorów lodowych na dolnym odcinku Wisły, władze pruskie postanowiły założyć stałą bazę lodołamaczy, a także - jako jej zaplecze techniczne - stocznię remontową. W 1888 roku przygotowano dokumentację, a rok później budowano już hale produkcyjne i unikalny wówczas podłużny wyciąg mechaniczny umożliwiający obsługę jednostek o nośności do 300 ton.

W okresie międzywojennym Stocznia zarządzana była przez Radę Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście Gdańsku administrującej pod nadzorem Ligi Narodów.  Było to jedyne przedsiębiorstwo o charakterze stoczni podporządkowane tej międzynarodowej instytucji.

Historia - XIX WIEK  - POCZĄTKI OBECNEJ STOCZNI WISŁA

W 1945 r rozpoczęła się odbudowa Stoczni ze zniszczeń wojennych, a już w 1946 r. Stocznia remontuje pierwsze jednostki pływające.

Od 1 stycznia 1950 roku stocznia otrzymała status przedsiębiorstwa państwowego . W 1967 roku Stocznia została włączona do Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych, przyjmując nazwę Stocznia "Wisła" Przedsiębiorstwo Państwowe.

Historia - Od połowy 1946 roku rozpoczynają się na nowo remonty, które dotyczą głównie jednostek „obcych”

W latach 60-tych Stocznia "Wisła" stała się podstawowym dostawcą taboru pływającego dla polskiej "białej floty" oraz znaczącym producentem dla floty ZSRR.

Historia - Od połowy 1946 roku rozpoczynają się na nowo remonty, które dotyczą głównie jednostek „obcych”

Po roku 1970 notuje się wyraźny wzrost produkcyjny polegający na montażu technicznie złożonych dużych jednostek o wysokim stopniu specjalizacji. Powstały w tym czasie m.in. zbiornikowce do przewozu paliw i wody słodkiej, wojskowe okręty szkolne, jednostki ratownicze, motorówki inspekcyjne i dozorowe, rybackie kutry wielozadaniowe. Jednostki budowane w tym okresie charakteryzowały się zwiększonym zakresem pływania i wysoko wyspecjalizowanym wyposażeniem. Lista odbiorców zwiększyła się o tak egzotyczne kraje jak Birma, Irak, Mauretania, Libia, Pakistan, Nigeria, Iran, które towarzyszą odbiorcom europejskim : Czechosłowacji, RFN, Rosji, Holandii, Szwecji i Islandii.

Rok 1992 - POWSTANIE „NOWEJ STOCZNI WISŁA" – STOCZNI WISŁA SP. Z O.O.

W 1992 r. zostaje powołana Stocznia WISŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem jest kontynuacja działalności stoczniowej i zachowanie miejsc pracy w związku z upadłością Przedsiębiorstwa Państwowego Stocznia "Wisła" w wyniku załamania się współpracy z odbiorcami z ZSRR. Stocznia WISŁA Sp. z o.o. w 1994 r. kupuje od syndyka grunty, budynki, maszyny, urządzenia i budowle bezpośrednio związane z produkcją. Głównymi inwestorami NOWEJ STOCZNI WISŁA zostali Roman Kinda - Navimor Int. i Jerzy Pawlak, wybitny projektant stoczniowy i Prezes nowej spółki. Poza tym do grona udziałowców dołącza grupa pracowników byłej Stoczni "Wisła".

Zarząd i udziałowcy tworzą nową koncepcję funkcjonowania firmy, przeprowadzają szeroką modernizację Stoczni WISŁA i pozyskują dla niej nowych odbiorców produkcji okrętowej. Partnerem handlowym i logistycznym Stoczni zostaje Navimor Int., udziałowiec Spółki.

Historia - 1994 – POWSTANIE „NOWEJ STOCZNI WISŁA

Nawiązana została współpraca z wieloma renomowanymi kontrahentami z branży okrętowej w Europie.  W 1994 roku rozpoczęto trwającą do dnia dzisiejszego produkcję nadbudówek i innych modułów statkowych dla największych europejskich stoczni.

Roman Kinda i Jerzy Pawlak - założyciele Nowej Stoczni WISŁA

W pierwszej połowie lat 90-tych kontynuowana jest także współpraca Stoczni i Navimoru z klientami z Nigerii. Przykładem jest produkcja promów pasażersko-samochodowych PD-120, które powstawały w systemie CKD (completely-knocked-down). Poszczególne elementy zostały przygotowane w Stoczni WISŁA, zapakowane w kontenery i dostarczone do Stoczni NIGERDOCK w Lagos, gdzie zbudowano z nich pierwsze w historii Nigerii statki morskie.

W roku 1997 Stocznia WISŁA miała duży udział w realizacji przez Gdańską Stocznię Remontową budowy doku pływającego o nośności 3.000 T przeznaczonego dla Stoczni NIGERDOCK w Lagos, Nigeria.

W tym okresie zbudowany został w Stoczni WISŁA prom pasażerski "Odoragushin" przekazany w 1999 r. przez Navimor nigeryjskiej firmie Lagos State Ferries Corporation. Powstał on w oparciu o gotowy kadłub katamaranu bliźniaczego do katamaranów eksploatowanych przez Żeglugę Gdańską o nazwach "Onyx" i "Opal".

Historia - W konsekwencji kupuje od syndyka grunty, budynki, maszyny, urządzenia i budowle bezpośrednio związane z produkcją po upadłej Stoczni Wisła...
Historia - W konsekwencji kupuje od syndyka grunty, budynki, maszyny, urządzenia i budowle bezpośrednio związane z produkcją po upadłej Stoczni Wisła...
Wodowanie doku pływającego zbudowanego dla Nigerii przez Gdańską Stocznię REMONTOWA

Od momentu prywatyzacji Stoczni "Wisła" notuje się istotny skok techniczno-technologiczny, oraz jakościowy produkcji wyrażający się komputeryzacją całego procesu przygotowania produkcji i modernizacją techniczną środków produkcji.

Niezależnie od projektowania i produkcji gotowych obiektów okrętowych Stocznia WISŁA buduje częściowo wyposażone kadłuby, nadbudówki i inne moduły okrętowe dla kontrahentów zagranicznych i krajowych.

Ponad 95% całej dotychczasowej produkcji Stoczni WISŁA prowadzone było na zamówienie klientów zagranicznych, głównie z krajów Unii Europejskiej, Norwegii i krajów afrykańskich.

W latach 1994-95 dla szwedzkiej firmy Kvaerner Stocznia WISŁA dostarcza zestaw ramp okrętowych typu ro-ro. Kontrakt ten zapoczątkował nowy rodzaj działalności Stoczni WISŁA – budowa MODUŁÓW STATKÓW dla odbiorców zachodnioeuropejskich.

W 1995 Stocznia WISŁA przebudowuje 2 kadłuby zakupione przez Navimor w Stoczni Ustka na kutry krewetkowe dla norweskiej firmy Havmannen, a w 1996 buduje serię kutrów rybackich dla klientów w Danii i Holandii.

W roku 2003 Navimor i Stocznia WISŁA dostarczają ważące ponad 7.000 ton moduły kadłubowe dla dwóch pierwszych okrętów śmigłowcowo-desantowych typu MISTRAL,  budowanych we francuskiej stoczni DCN Brest.

W latach 1994-2010 do odbiorców produkcji Stoczni WISŁA należały między innymi takie firmy jak:

- J.J. Sietas KG, Niemcy
- STX, Francja
- STX, Finlandia
- REMONTOWA, Gdańsk
- VT Halmatic, Wlk. Brytania
- Thyssen Nordseewerke, Niemcy
- Meyer Werft, Niemcy

W ostatnich latach Stocznia WISŁA systematycznie dostarcza moduły statkowe i nadbudówki do Stoczni Meyer Werft Niemcy, Stoczni będącej głównym graczem na rynku największych i najbardziej luksusowych wycieczkowców, oraz do norweskiej Stoczni Kleven Verft AS. W zakresie produkcji kadłubów głównym kontrahentem Stoczni WISŁA i Navimoru jest obecnie Stocznia Larsnes Mek. Verksted AS z Norwegii.

Historia - Navimor i Stocznia WISŁA dostarczają również moduły kadłubowe dla dwóch pierwszych okrętów...
Historia - Navimor i Stocznia WISŁA dostarczają również moduły kadłubowe dla dwóch pierwszych okrętów...
Moduły budowane w Stoczni WISŁA dla stoczni niemieckich

Stocznia WISŁA specjalizuje się w konstrukcjach wymagających wysokich kwalifikacji i dokładności wykonania – np. konstrukcjach całej rufy statku, których nie da się zbudować maszynowo, czy nadbudówek wykonanych z materiałów cienkościennych.

Stocznia WISŁA wykonuje obecnie około 9 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie – to wynik jeden z najlepszych w Polsce.

W roku 2007 oddano do użytku największą inwestycję budowlaną Stoczni WISŁA - nowy Zakład Budowy Sekcji. Plac prefabrykacyjno-montażowy o powierzchni ponad 3.600 metrów kwadratowych obsługiwany przez suwnicę bramową o udźwigu 45 ton i wysokości podnoszenia 30 metrów wraz z całą niezbędną infrastrukturą stanowi znaczące wzmocnienie zdolności produkcyjnych Stoczni WISŁA. W obrębie Zakładu Budowy Sekcji wykonano również nowe nabrzeże o długości 50 metrów, połączone z obecnie istniejącym Nabrzeżem Bałtyckim, oraz pogłębiono basen Stoczni WISŁA w rejonie nowego nabrzeża umożliwiając cumowanie nawet największych pontonów jakie mogą zawinąć do Stoczni WISŁA.

Historia - Jednocześnie z Zakładem Budowy Sekcji oddano do eksploatacji pełnomorski ponton SW 6118...

Jednocześnie z Zakładem Budowy Sekcji oddano do eksploatacji pełnomorski ponton SW 6118 - w całości zaprojektowany w nowo powołanym Biurze Projektowym Stoczni WISŁA, oraz zbudowany przez Stocznię WISŁA.

Ponton SW 6118, którego Stocznia WISŁA jest armatorem i operatorem, stanowi znaczące rozszerzenie możliwości dostaw gotowych konstrukcji do Odbiorców.

Ponton SW 6118 gotowy do wodowania

Drugą specjalizacją Stoczni WISŁA, unikalną w Polsce, stała się budowa statków rybackich przeznaczonych na łowiska w strefach tropikalnych. Ich konstrukcja jest specjalnie przystosowana do wysokich temperatur wody i powietrza, oraz do połowu specyficznych gatunków ryb występujących w wodach tropikalnych.

Współpraca Navimoru i Stoczni WISŁA z partnerami afrykańskimi zaowocowała kontraktem z Ministerstwem Rybołówstwa Angoli, w ramach którego w latach 2007-2009 Stocznia WISŁA zbudowała 4 kompletne wielofunkcyjne jednostki rybackie typu TR 33,8, o całkowitej długości 33,8 metra, szerokości 8,2 metra, z ładowniami o pojemności 150 metrów sześciennych schładzanymi do -20 stopni Celsjusza. Statki zostały zaprojektowane, w pełni wybudowane i wyposażone przez Stocznię WISŁA, która stała się głównym polskim producentem statków rybackich na wody tropikalne. Wszystkie cztery jednostki zostały dostarczone do Angoli o własnych siłach.

W trakcie realizacji tego kontraktu Zakład Budowy Sekcji został przemianowany na Zakład Budowy Sekcji i Kadłubów.

Historia - Projekt ten, zrealizowany w całości w Stoczni WISŁA...
Historia - Projekt ten, zrealizowany w całości w Stoczni WISŁA...
Trawlery dla Ministerstwa Rybołówstwa Angoli w Gdańsku, na początku podróży do Angoli, i w porcie w Luandzie

W 2014 roku, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w budowie statków rybackich przeznaczonych do połowów w strefach tropikalnych, Stocznia WISŁA zbudowała dla Nigeryjskiego Instytutu Oceanografii i Badań Morskich NIOMR statek badawczo-rybacki r/v BAYAGBONA. Jednostka jest połączeniem specjalistycznego statku badawczo-szkoleniowego wyposażonego w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie szeregu badań oceanograficznych, w tym badań dna, z przemysłowym statkiem rybackim przygotowanym do połowów dennych i pelagicznych.

Statek został zaprojektowany w całości przez zespół polskich projektantów, na czele którego stanął Krzysztof Pawlak - obecny Prezes Stoczni WISŁA.

Do Nigerii jednostka r/v BAYAGBONA popłynęła o własnych siłach.

Historia - Nowoczesna jednostka, zaprojektowana i w całości zbudowana w Stoczni WISŁA
Historia - Nowoczesna jednostka, zaprojektowana i w całości zbudowana w Stoczni WISŁA
r/v BAYAGBONA - nowoczesna jednostka badawczo-rybacka w całości zaprojektowana i zbudowana w Stoczni WISŁA

 

Obecnie dzięki opracowaniu odpowiedniej technologii możliwa jest budowa w Stoczni WISŁA jednostek o długości całkowitej do 90 metrów i szerokości do 30 metrów.

Zakończona w 2015 roku modernizacja toru wodnego na Wiśle Śmiałej / Martwej Wiśle otworzyła nowe możliwości dla Stoczni WISŁA – przykładowo możliwe stało się wejście do Stoczni WISŁA pontonu o wymiarach 91 x 27,5 m, oraz żurawia pływającego MAJA o udźwigu 300 ton.

Historia - sekcja do wykorzystania 1

W roku 2017 rozpoczęto wdrażanie szerokiego programu inwestycyjnego celem zwiększenia mocy produkcyjnych Stoczni WISŁA. 

Częścią programu było uruchomienie w roku 2019 nowego żurawia szynowego, o udźwigu 32 ton na wysięgu 16 m, i 12,5 tony na wysięgu 40 m.  Żuraw jest ponadto wyposażony we wciągarkę pomocniczą o udźwigu 5 ton na wysięgu do 45 metrów, która znacząco usprawnia obsługę prowadzonych budów.

Historia - sekcja do wykorzystania 2
Historia - sekcja do wykorzystania 2

W lipcu 2017 roku Stocznia WISŁA kończy budowę częściowo wyposażonego kadłuba dla norweskiej stoczni Larsnes Mek. Verksted AS.  W sierpniu 2018 dla tej samej stoczni Stocznia WISŁA dostarcza kadłub siostrzanej jednostki, dłuższej o 4,5 metra od swojej starszej siostry, przy zachowaniu takiej samej wysokości i szerokości.  Pozwoliło to między innymi na zwiększenie pojemności ładowni RSW z 420 m3 do 490 m3.
  

Przez cały czas Stocznia WISŁA kontynuuje produkcję i dostarcza moduły statkowe dla Grupy Stoczni MEYER NEPTUN (Papenburg, Rostock, Turku).  Obecnie dostarczane moduły charakteryzują się stale rosnącym zakresem wyposażenia w urządzenia i systemy oraz zwiększonym zakresem malowania.

Wykorzystując możliwości uzyskane dzięki prowadzonemu w poprzednich latach programowi inwestycji i modernizacji oraz opracowanej technologii, w listopadzie 2019 roku Stocznia WISŁA kończy budowę częściowo wyposażonego kadłuba dla norweskiej stoczni Vaagland Batbyggeri AS, dla jednostki rybackiej typu longliner (poławiającej sznurami haczykowatymi).

Historia - sekcja do wykorzystania 3

Kadłub ten, o długości całkowitej 63 metry i całkowitej masie do wodowania (wraz z ramą transportową i podporami) wynoszącej prawie 1.600 ton, jest największą i najcięższą konstrukcją zbudowaną w Stoczni WISŁA.

Jest to również największa i najcięższa konstrukcja jaka kiedykolwiek powstała na terenie na którym obecnie działa Stocznia WISŁA, od początku prowadzenia na tym terenie produkcji stoczniowej, czyli od roku 1888.

Jednostka ta, pod nazwa GEIR, będzie największą jednostką typu longliner w norweskiej flocie rybackiej.

Kontakt

Kontakt

Stocznia WISŁA Sp. z o.o.

80-643 Gdańsk
ul. Przełom 21

tel.: 58 307 38 36
faks: 58 307 39 13

stocznia@stoczniawisla.pl

Inspektor Ochrony Danych:  iod@stoczniawisla.pl