Logo
pl_flagen_flag

Kontakt

Stocznia WISŁA Sp. z o.o.

80-643 Gdańsk
ul. Przełom 21

tel.: 58 307 38 36
faks: 58 307 39 13

stocznia@stoczniawisla.pl

Inspektor Ochrony Danych:  iod@stoczniawisla.pl

NIP PL 583-00-16-240 / Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku / VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego k.z PLN 15.800.000.00 / 552.200,00 / KRS 0000051633

Prezes Zarządu
Krzysztof Pawlak
58 307 39 53

Wiceprezes Zarządu
Filip Kwaśniewski
58 307 39 53

Sekretariat
Klaudia Bednarska
58 307 39 53
58 307 38 36 wewn. 230

Główny Księgowy
Magdalena Bednarska
58 307 38 68
58 308 38 36 wewn. 262

Dyrektor Produkcji
Krzysztof Jankowski
58 307 38 67
58 307 38 36 wewn. 211

Szef Produkcji
Henryk Reiter
58 307 38 69
58 307 38 36 wewn. 240

Kierownik Kontroli Jakości
Maciej Dobosz
58 307 38 21
58 307 38 36 wewn. 245

Kierownik Biura Projektowo - Technologicznego
Janusz Filus
58 307 38 12
58 307 38 36 wewn. 233

Dział Zaopatrzenia
Jarosław Antoszewski
58 307 38 36 wewn. 237
Piotr Blok
58 307 38 36 wewn. 225
zaopatrzenie@stoczniawisla.pl

Dział BiHP
Jakub Kukowski
58 307 38 36 wewn. 255

Pełnomocnik ds. Systemów ISO / Inspektor Ochrony Danych
Mirosław Buczma
58 307 38 36 wewn. 238
iod@stoczniawisla.pl