Kamerka internetowa nr 2: 


     Plac montażowy na Nabrzeżu Kaszubskim - 12.06.2015

    

Powrót do strony głównej

Przejście do dalszych aktualności

   
              Stocznia WISŁA Sp. z o.o. 80-643 Gdańsk, ul. Przełom 1, tel. +48 58 307-39-53, fax +48 58 307-39-13