Kompletna jednostka badawczo-rybacka LOA 36,8 m dla Nigeryjskiego Instytutu
Oceanografii i Badań Morskich (NIOMR), Nigeria

RV BAYAGBONA

Poprzednia strona

   
              Stocznia WISŁA Sp. z o.o. 80-643 Gdańsk, ul. Przełom 1, tel. +48 58 307-39-53, fax +48 58 307-39-13