Stocznia WISŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w oparciu o polskie prawo jako Spółka Pracownicza na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego z maja 1992 roku, a formalną działalność rozpoczęła z dniem 01.02.1994 w oparciu o znowelizowaną umowę Spółki ze stycznia 1994 roku. Wpisu do rejestru handlowego dokonano w Sądzie Rejonowym dla miasta Gdańska XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w dziale B pod numerem RHB - 7720, obecnie KRS- 0000051633 z dnia 09.10.2001.

Od początku rozpoczęcia działalności przez Stocznię WISŁA Sp. z o.o. Prezesem jednoosobowego Zarządu jest Jerzy Pawlak, natomiast Przewodniczącym trzyosobowej Rady Nadzorczej Roman Kinda, którzy są jednocześnie głównymi udziałowcami Spółki.  Pozostałe udziały znajdują się w rękach pracowników Stoczni WISŁA oraz firmy Navimor International.

LOKALIZACJA

Stocznia WISŁA zlokalizowana jest na prawym brzegu Martwej Wisły, niedaleko rozwidlenia z Wisłą Śmiałą, około jednej mili morskiej od ujścia Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej.  Administracyjnie znajduje się na obszarze miasta Gdańska, w Górkach Zachodnich, przy ulicy Przełom 1, na 18 46'50'' długości wschodniej i 54 21'10'' szerokości północnej.
Na terenie na którym znajduje się obecnie Stocznia WISŁA, już w roku 1889 powstała baza remontowa lodołamaczy.  Od tego czasu obszar ten jest nieprzerwanie wykorzystywany do produkcji stoczniowej, w pierwszym okresie remontowej a następnie produkcyjnej - dość wspomnieć że na terenie obecnej Stoczni WISŁA powstało ponad 1500 różnego typu i rodzaju jednostek z których wiele pływa do dzisiaj rozsławiając imię polskiego stoczniowca na morzach i oceanach całego świata.
Stocznia WISŁA Sp. z o.o. kontynuuje tą chlubną tradycję.

DZIAŁALNOŚĆ

W chwili obecnej Stocznia WISŁA specjalizuje się w projektowaniu i produkcji gotowych jednostek rybackich oraz badawczo-rybackich oraz produkcji stalowych konstrukcji okrętowych, głównie wyposażonych modułów, bloków i sekcji kadłubowych, ale również nadbudówek oraz gotowych kadłubów.  W naszej ofercie posiadamy również szeroką gamę kutrów rybackich oraz małych jednostek różnego przeznaczenia.
Od początku naszej działalności współpracowaliśmy z wieloma wiodącymi stoczniami europejskimi, oraz z wszystkimi większymi stoczniami polskimi.  Wspólnie z naszym przedstawicielem handlowym, firmą Navimor International, Sopot, zrealizowaliśmy wiele interesujących i wymagających kontraktów.

 

MOŻLIWOŚCI

Posiadany przez Stocznię WISŁA slip boczny umożliwia budowę jednostek o długości do 40 metrów.  Stanowiska montażowe na nabrzeżach Stoczni WISŁA pozwalają na budowę stalowych konstrukcji okrętowych oraz lądowych konstrukcji wielkogabarytowych o wysokości do 28 metrów i masie jednostkowej do ok. 1.100 ton.

Nowoczesne, stale udoskonalane wyposażenie oraz wysokie kwalifikacje załogi Stocznia WISŁA gwarantują spełnienie nawet najwyższych wymagań jakościowych stawianych przez naszych kontrahentów.

   
              Stocznia WISŁA Sp. z o.o. 80-643 Gdańsk, ul. Przełom 1, tel. +48 58 307-39-53, fax +48 58 307-39-13