• Sekcje, bloki, moduły kadłubów, nadbudówki z wyposażeniem o maks. wymiarach ok. 20 x 40 metrów i wysokości do 28 metrów, o masie jednostkowej do ok. 1.100 ton.
 • Stalowe kadłuby jednostek dowolnego przeznaczenia, z nadbudówkami stalowymi lub aluminiowymi, bez wyposażenia lub z częściowym wyposażeniem:
  - przy budowie na slipie:  długość do 40 metrów, masa do wodowania do 300 ton i zanurzenie przy wodowaniu do 2,35 metra.
  - przy budowie na terenie Zakładu Budowy Sekcji i Kadlubów - kadłuby o dlugości do 120 metrów i szerokości do ok. 30 metrów

 • Remonty i przebudowy (prace stalowe i rurarskie, malowanie, naprawa i wymiana urządzeń, odnowienie klasy) jednostek o długości do 65 metrów i szerokości do 20 metrów.
 • Konstrukcje dla przemyslu Offshore

 • Wielkogabarytowe stalowe konstrukcje lądowe
 • Rampy

 • Pokrywy lukowe
 • Inne stalowe konstrukcje okrętowe


              Stocznia WISŁA Sp. z o.o. 80-643 Gdańsk, ul. Przełom 1, tel. +48 58 307-39-53, fax +48 58 307-39-13