Logo
pl_flagen_flag

Stocznia Wisła

O firmie

STOCZNIA WISŁA JEST JEDNĄ Z WIODĄCYCH FIRM POLSKIEGO SEKTORA GOSPODARKI MORSKIEJ GWARANTUJĄCĄ PRODUKCJĘ SPEŁNIAJĄCĄ NAJWYŻSZE EUROPEJSKIE STANDARDY

Stocznia WISŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w oparciu o polskie prawo jako Spółka Pracownicza na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego z maja 1992 roku, a formalną działalność rozpoczęła z dniem 01.02.1994 w oparciu o znowelizowaną umowę Spółki ze stycznia 1994 roku. Wpisu do rejestru handlowego dokonano w Sądzie Rejonowym dla miasta Gdańska XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w Dziale B pod numerem RHB - 7720, obecnie KRS 0000051633 z dnia 09.10.2001.

Od początku rozpoczęcia działalności przez Stocznię WISŁA Sp. z o.o. Prezesem jednoosobowego Zarządu był Jerzy Pawlak, natomiast Przewodniczącym trzyosobowej Rady Nadzorczej Roman Kinda, którzy są jednocześnie głównymi udziałowcami Spółki. Pozostałe udziały znajdują się w rękach pracowników Stoczni WISŁA Sp. z o.o. oraz firmy Navimor International.

W roku 2016 nastąpiła zmiana w Zarządzie firmy. Na Prezesa dwuosobowego Zarządu Stoczni WISŁA Sp. z o.o. powołano Krzysztofa Pawlaka, na Wiceprezesa Filipa Kwaśniewskiego. Dotychczasowy Prezes, Jerzy Pawlak, został członkiem Rady Nadzorczej.

O firmie - Oferta, Lokalizacja

Oferta

Stocznia WISŁA jest wyspecjalizowana w projektowaniu i produkcji kompletnych statków rybackich, rybacko-badawczych, stalowych modułów, wyposażonych bloków statkowych i sekcji kadłuba, jak również kompletnych kadłubów i nadbudówek.

Oferta Stoczni WISŁA obejmuje również szeroką gamę specjalistycznych statków i innych konstrukcji o różnym przeznaczeniu.

O firmie - Oferta, Lokalizacja

Lokalizacja

Stocznia WISŁA zlokalizowana jest na prawym brzegu Martwej Wisły, niedaleko rozwidlenia z Wisłą Śmiałą, około jednej mili morskiej od ujścia Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej. Administracyjnie znajduje się na obszarze miasta Gdańska, w dzielnicy Górki Zachodnie, przy ulicy Przełom 1, na 18 46'50'' długości wschodniej i 54 21'10'' szerokości północnej.

Na terenie, na którym znajduje się obecnie Stocznia WISŁA, już w roku 1888 powstała baza remontowa lodołamaczy. Od tego czasu obszar ten jest nieprzerwanie wykorzystywany do działalności stoczniowej, w pierwszym okresie remontowej a następnie produkcyjnej - dość wspomnieć, że na terenie obecnej Stoczni WISŁA powstało ponad 1500 różnego typu i rodzaju jednostek z których wiele pływa do dzisiaj rozsławiając imię polskiego stoczniowca na morzach i oceanach całego świata.
 
Stocznia WISŁA Sp. z o.o. kontynuuje tą chlubną tradycję.

O firmie - Na terenie, na którym znajduje się obecnie Stocznia WISŁA... Działalność

Działalność

W chwili obecnej Stocznia WISŁA specjalizuje się w projektowaniu i produkcji gotowych jednostek rybackich oraz badawczo-rybackich oraz produkcji stalowych konstrukcji okrętowych, głównie wyposażonych modułów, bloków i sekcji kadłubowych, jak również nadbudówek oraz gotowych kadłubów. W swojej ofercie posiada również szeroką gamę specjalistycznych jednostek różnego przeznaczenia.

Od początku swojej działalności współpracuje z wieloma wiodącymi stoczniami europejskimi, oraz z wszystkimi większymi stoczniami polskimi. Wspólnie ze swoim przedstawicielem handlowym, firmą NAVIMOR International Com, Sopot, zrealizowanych zostało wiele interesujących i wymagających projektów.
O firmie - Możliwości / Stanowiska montażowe na nabrzeżach Stoczni WISŁA Sp. z o.o. pozwalają na...

Możliwości

Posiadany przez Stocznię WISŁA slip boczny umożliwia budowę jednostek o długości do 40 metrów. Większe jednostki, o długości do 90 m, szerokości do 30 m i zanurzeniu przekraczającym 2,35 m budowane są na terenie Zakładu Budowy Sekcji i Kadłubów.

Stanowiska montażowe na nabrzeżach Stoczni WISŁA oraz zmodernizowany wewnętrzny transport poziomy i pionowy pozwalają na budowę stalowych konstrukcji okrętowych oraz lądowych konstrukcji wielkogabarytowych o wysokości do 28 metrów i masie jednostkowej do ok. 1.100 ton. Dostawy do Klientów mogą być realizowane na stanowiącym własność Stoczni WISŁA pontonie SW 6118 o wymiarach 61 x 18 metrów i wysokości bocznej 4,5 metra, zaprojektowanym i zbudowanym w Stoczni WISŁA. 

Nowoczesne, stale udoskonalane wyposażenie oraz wysokie kwalifikacje załogi Stoczni WISŁA gwarantują spełnienie nawet najwyższych wymagań jakościowych stawianych przez naszych kontrahentów.

Historia

Lata 1888 - 1945

Początki Stoczni WISŁA sięgają lat osiemdziesiątych XIX wieku. Wówczas ze względu na ciągłą konieczność rozbijania zatorów lodowych na dolnym odcinku Wisły, władze pruskie postanowiły założyć stałą bazę lodołamaczy, a także - jako jej zaplecze techniczne - stocznię remontową. W 1888 roku przygotowano dokumentację, a rok później budowano już hale produkcyjne i unikalny wówczas podłużny wyciąg mechaniczny umożliwiający obsługę jednostek o nośności do 300 ton.

W okresie międzywojennym Stocznia zarządzana była przez Radę Portu i Dróg Wodnych w Wolnym Mieście Gdańsku administrującej pod nadzorem Ligi Narodów.  Było to jedyne przedsiębiorstwo o charakterze stoczni podporządkowane tej międzynarodowej instytucji.

Historia - XIX WIEK  - POCZĄTKI OBECNEJ STOCZNI WISŁA

W 1945 r rozpoczęła się odbudowa Stoczni ze zniszczeń wojennych, a już w 1946 r. Stocznia remontuje pierwsze jednostki pływające.

Od 1 stycznia 1950 roku stocznia otrzymała status przedsiębiorstwa państwowego . W 1967 roku Stocznia została włączona do Zjednoczenia Morskich Stoczni Remontowych, przyjmując nazwę Stocznia "Wisła" Przedsiębiorstwo Państwowe.

Historia - Od połowy 1946 roku rozpoczynają się na nowo remonty, które dotyczą głównie jednostek „obcych”

W latach 60-tych Stocznia "Wisła" stała się podstawowym dostawcą taboru pływającego dla polskiej "białej floty" oraz znaczącym producentem dla floty ZSRR.

Historia - Od połowy 1946 roku rozpoczynają się na nowo remonty, które dotyczą głównie jednostek „obcych”

Po roku 1970 notuje się wyraźny wzrost produkcyjny polegający na montażu technicznie złożonych dużych jednostek o wysokim stopniu specjalizacji. Powstały w tym czasie m.in. zbiornikowce do przewozu paliw i wody słodkiej, wojskowe okręty szkolne, jednostki ratownicze, motorówki inspekcyjne i dozorowe, rybackie kutry wielozadaniowe. Jednostki budowane w tym okresie charakteryzowały się zwiększonym zakresem pływania i wysoko wyspecjalizowanym wyposażeniem. Lista odbiorców zwiększyła się o tak egzotyczne kraje jak Birma, Irak, Mauretania, Libia, Pakistan, Nigeria, Iran, które towarzyszą odbiorcom europejskim : Czechosłowacji, RFN, Rosji, Holandii, Szwecji i Islandii.

Rok 1992 - POWSTANIE „NOWEJ STOCZNI WISŁA" – STOCZNI WISŁA SP. Z O.O.

W 1992 r. zostaje powołana Stocznia WISŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której celem jest kontynuacja działalności stoczniowej i zachowanie miejsc pracy w związku z upadłością Przedsiębiorstwa Państwowego Stocznia "Wisła" w wyniku załamania się współpracy z odbiorcami z ZSRR. Stocznia WISŁA Sp. z o.o. w 1994 r. kupuje od syndyka grunty, budynki, maszyny, urządzenia i budowle bezpośrednio związane z produkcją. Głównymi inwestorami NOWEJ STOCZNI WISŁA zostali Roman Kinda - Navimor Int. i Jerzy Pawlak, wybitny projektant stoczniowy i Prezes nowej spółki. Poza tym do grona udziałowców dołącza grupa pracowników byłej Stoczni "Wisła".

Zarząd i udziałowcy tworzą nową koncepcję funkcjonowania firmy, przeprowadzają szeroką modernizację Stoczni WISŁA i pozyskują dla niej nowych odbiorców produkcji okrętowej. Partnerem handlowym i logistycznym Stoczni zostaje Navimor Int., udziałowiec Spółki.

Historia - 1994 – POWSTANIE „NOWEJ STOCZNI WISŁA

Nawiązana została współpraca z wieloma renomowanymi kontrahentami z branży okrętowej w Europie.  W 1994 roku rozpoczęto trwającą do dnia dzisiejszego produkcję nadbudówek i innych modułów statkowych dla największych europejskich stoczni.

Roman Kinda i Jerzy Pawlak - założyciele Nowej Stoczni WISŁA

W pierwszej połowie lat 90-tych kontynuowana jest także współpraca Stoczni i Navimoru z klientami z Nigerii. Przykładem jest produkcja promów pasażersko-samochodowych PD-120, które powstawały w systemie CKD (completely-knocked-down). Poszczególne elementy zostały przygotowane w Stoczni WISŁA, zapakowane w kontenery i dostarczone do Stoczni NIGERDOCK w Lagos, gdzie zbudowano z nich pierwsze w historii Nigerii statki morskie.

W roku 1997 Stocznia WISŁA miała duży udział w realizacji przez Gdańską Stocznię Remontową budowy doku pływającego o nośności 3.000 T przeznaczonego dla Stoczni NIGERDOCK w Lagos, Nigeria.

W tym okresie zbudowany został w Stoczni WISŁA prom pasażerski "Odoragushin" przekazany w 1999 r. przez Navimor nigeryjskiej firmie Lagos State Ferries Corporation. Powstał on w oparciu o gotowy kadłub katamaranu bliźniaczego do katamaranów eksploatowanych przez Żeglugę Gdańską o nazwach "Onyx" i "Opal".

Historia - W konsekwencji kupuje od syndyka grunty, budynki, maszyny, urządzenia i budowle bezpośrednio związane z produkcją po upadłej Stoczni Wisła...
Historia - W konsekwencji kupuje od syndyka grunty, budynki, maszyny, urządzenia i budowle bezpośrednio związane z produkcją po upadłej Stoczni Wisła...
Wodowanie doku pływającego zbudowanego dla Nigerii przez Gdańską Stocznię REMONTOWA

Od momentu prywatyzacji Stoczni "Wisła" notuje się istotny skok techniczno-technologiczny, oraz jakościowy produkcji wyrażający się komputeryzacją całego procesu przygotowania produkcji i modernizacją techniczną środków produkcji.

Niezależnie od projektowania i produkcji gotowych obiektów okrętowych Stocznia WISŁA buduje częściowo wyposażone kadłuby, nadbudówki i inne moduły okrętowe dla kontrahentów zagranicznych i krajowych.

Ponad 95% całej dotychczasowej produkcji Stoczni WISŁA prowadzone było na zamówienie klientów zagranicznych, głównie z krajów Unii Europejskiej, Norwegii i krajów afrykańskich.

W latach 1994-95 dla szwedzkiej firmy Kvaerner Stocznia WISŁA dostarcza zestaw ramp okrętowych typu ro-ro. Kontrakt ten zapoczątkował nowy rodzaj działalności Stoczni WISŁA – budowa MODUŁÓW STATKÓW dla odbiorców zachodnioeuropejskich.

W 1995 Stocznia WISŁA przebudowuje 2 kadłuby zakupione przez Navimor w Stoczni Ustka na kutry krewetkowe dla norweskiej firmy Havmannen, a w 1996 buduje serię kutrów rybackich dla klientów w Danii i Holandii.

W roku 2003 Navimor i Stocznia WISŁA dostarczają ważące ponad 7.000 ton moduły kadłubowe dla dwóch pierwszych okrętów śmigłowcowo-desantowych typu MISTRAL,  budowanych we francuskiej stoczni DCN Brest.

W latach 1994-2010 do odbiorców produkcji Stoczni WISŁA należały między innymi takie firmy jak:

- J.J. Sietas KG, Niemcy
- STX, France
- STX, Finland
- REMONTOWA, Gdańsk
- VT Halmatic, Wlk. Brytania
- Thyssen Nordseewerke, Niemcy
- Meyer Werft, Niemcy

W ostatnich latach Stocznia WISŁA systematycznie dostarcza moduły statkowe i nadbudówki do Stoczni Meyer Werft Niemcy, Stoczni będącej głównym graczem na rynku największych i najbardziej luksusowych wycieczkowców, oraz do norweskiej Stoczni Kleven Verft AS. W zakresie produkcji kadłubów głównym kontrahentem Stoczni WISŁA i Navimoru jest obecnie Stocznia Larsnes Mek. Verksted AS z Norwegii.

Historia - Navimor i Stocznia WISŁA dostarczają również moduły kadłubowe dla dwóch pierwszych okrętów...
Historia - Navimor i Stocznia WISŁA dostarczają również moduły kadłubowe dla dwóch pierwszych okrętów...
Moduły budowane w Stoczni WISŁA dla stoczni niemieckich

Stocznia WISŁA specjalizuje się w konstrukcjach wymagających wysokich kwalifikacji i dokładności wykonania – np. konstrukcjach całej rufy statku, których nie da się zbudować maszynowo, czy nadbudówek wykonanych z materiałów cienkościennych.

Stocznia WISŁA wykonuje obecnie około 9 tys. ton konstrukcji stalowych rocznie – to wynik jeden z najlepszych w Polsce.

W roku 2007 oddano do użytku największą inwestycję budowlaną Stoczni WISŁA - nowy Zakład Budowy Sekcji. Plac prefabrykacyjno-montażowy o powierzchni ponad 3.600 metrów kwadratowych obsługiwany przez suwnicę bramową o udźwigu 45 ton i wysokości podnoszenia 30 metrów wraz z całą niezbędną infrastrukturą stanowi znaczące wzmocnienie zdolności produkcyjnych Stoczni WISŁA. W obrębie Zakładu Budowy Sekcji wykonano również nowe nabrzeże o długości 50 metrów, połączone z obecnie istniejącym Nabrzeżem Bałtyckim, oraz pogłębiono basen Stoczni WISŁA w rejonie nowego nabrzeża umożliwiając cumowanie nawet największych pontonów jakie mogą zawinąć do Stoczni WISŁA.

Historia - Jednocześnie z Zakładem Budowy Sekcji oddano do eksploatacji pełnomorski ponton SW 6118...

Jednocześnie z Zakładem Budowy Sekcji oddano do eksploatacji pełnomorski ponton SW 6118 - w całości zaprojektowany w nowo powołanym Biurze Projektowym Stoczni WISŁA, oraz zbudowany przez Stocznię WISŁA.

Ponton SW 6118, którego Stocznia WISŁA jest armatorem i operatorem, stanowi znaczące rozszerzenie możliwości dostaw gotowych konstrukcji do Odbiorców.

Ponton SW 6118 gotowy do wodowania

Drugą specjalizacją Stoczni WISŁA, unikalną w Polsce, stała się budowa statków rybackich przeznaczonych na łowiska w strefach tropikalnych. Ich konstrukcja jest specjalnie przystosowana do wysokich temperatur wody i powietrza, oraz do połowu specyficznych gatunków ryb występujących w wodach tropikalnych.

Współpraca Navimoru i Stoczni WISŁA z partnerami afrykańskimi zaowocowała kontraktem z Ministerstwem Rybołówstwa Angoli, w ramach którego w latach 2007-2009 Stocznia WISŁA zbudowała 4 kompletne wielofunkcyjne jednostki rybackie typu TR 33,8, o całkowitej długości 33,8 metra, szerokości 8,2 metra, z ładowniami o pojemności 150 metrów sześciennych schładzanymi do -20 stopni Celsjusza. Statki zostały zaprojektowane, w pełni wybudowane i wyposażone przez Stocznię WISŁA, która stała się głównym polskim producentem statków rybackich na wody tropikalne. Wszystkie cztery jednostki zostały dostarczone do Angoli o własnych siłach.

W trakcie realizacji tego kontraktu Zakład Budowy Sekcji został przemianowany na Zakład Budowy Sekcji i Kadłubów.

Historia - Projekt ten, zrealizowany w całości w Stoczni WISŁA...
Historia - Projekt ten, zrealizowany w całości w Stoczni WISŁA...
Trawlery dla Ministerstwa Rybołówstwa Angoli w Gdańsku, na początku podróży do Angoli, i w porcie w Luandzie

W 2014 roku, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie w budowie statków rybackich przeznaczonych do połowów w strefach tropikalnych, Stocznia WISŁA zbudowała dla Nigeryjskiego Instytutu Oceanografii i Badań Morskich NIOMR statek badawczo-rybacki r/v BAYAGBONA. Jednostka jest połączeniem specjalistycznego statku badawczo-szkoleniowego wyposażonego w sprzęt umożliwiający przeprowadzanie szeregu badań oceanograficznych, w tym badań dna, z przemysłowym statkiem rybackim przygotowanym do połowów dennych i pelagicznych.

Statek został zaprojektowany w całości przez zespół polskich projektantów, na czele którego stanął Krzysztof Pawlak - obecny Prezes Stoczni WISŁA.

Do Nigerii jednostka r/v BAYAGBONA popłynęła o własnych siłach.

Historia - Nowoczesna jednostka, zaprojektowana i w całości zbudowana w Stoczni WISŁA
Historia - Nowoczesna jednostka, zaprojektowana i w całości zbudowana w Stoczni WISŁA
r/v BAYAGBONA - nowoczesna jednostka badawczo-rybacka w całości zaprojektowana i zbudowana w Stoczni WISŁA

Obecnie dzięki opracowaniu odpowiedniej technologii możliwa jest budowa w Stoczni WISŁA jednostek o długości całkowitej do 90 metrów i szerokości do 30 metrów.

Zakończona w 2015 roku modernizacja toru wodnego na Wiśle Śmiałej / Martwej Wiśle otworzyła nowe możliwości dla Stoczni WISŁA – przykładowo możliwe stało się wejście do Stoczni WISŁA pontonu o wymiarach 91 x 27,5 m, oraz żurawia pływającego MAJA o udźwigu 300 ton.

 

W roku 2017 rozpoczęto wdrażanie szerokiego programu inwestycyjnego celem zwiększenia mocy produkcyjnych Stoczni WISŁA.

W lipcu 2017 roku Stocznia WISŁA kończy budowę częściowo wyposażonego kadłuba dla norweskiej stoczni Larsnes Mek. Verksted AS.

Kontakt

Kontakt

Stocznia WISŁA Sp. z o.o.

80-643 Gdańsk
ul. Przełom 1

tel.: 58 307 38 36
faks: 58 307 39 13

stowisla@stoczniawisla.pl

Inspektor Ochrony Danych:  iod@stoczniawisla.pl