Strona główna


Aktualności
Oferta
Kontakt


O FIRMIE


Kliknij tutaj:  KRONIKA STOCZNIStocznia WISŁA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w oparciu o polskie prawo jako Spółka Pracownicza na podstawie umowy sporządzonej w formie aktu notarialnego z maja 1992 roku, a formalną działalność rozpoczęłą z dniam 01.02.1994 w oparciu o znowelizowaną umowę Spółki ze stycznia 1994 roku.  Wpisu do rejestru handlowego dokonano w Sądzie Rejonowym dla miasta Gdańska XII Wydział Gospodarczy - Rejestrowy w Dziale B pod numerem RHB - 7720, obecnie KRS 0000051633 z dnia 09.10.2001.

Od początku rozpoczęcia działalności przez Stocznię WISŁA Sp. z o.o. Prezesem jednoosobowego Zarządu był Jerzy Pawlak, natomiast Przewodniczącym trzyosobowej Rady Nadzorczej Roman Kinda, którzy są jednocześnie głównymi udziałowcami Spółki.  Pozostałe udziały znajdują się w rękach pracowników Stoczni WISŁA Sp. z o.o. oraz firmy Navimor International.

W roku 2016 nastąpiła zmiana w Zarządzie firmy. Na Prezesa dwuosobowego Zarządu Stoczni WISŁA Sp. z o.o. powołano Krzysztofa Pawlaka, na Wiceprezesa Filipa Kwaśniewskiego. Dotychczasowy Prezes, Jerzy Pawlak, został członkiem Rady Nadzorczej.

LOKALIZACJA

Stocznia WISŁA Sp. z o.o. zlokalizowana jest na prawym brzegu Martwej Wisły, niedaleko rozwidlenia z Wisłą Śmiałą, około jednej mili morskiej od ujścia Wisły Śmiałej do Zatoki Gdańskiej.  Administracyjnie znajduje się na obszarze miasta Gdańska, w dzielnicy Górki Zachodnie, przy ulicy Przełom 1, na 18 46'50'' długości wschodniej i 54 21'10'' szerokości północnej.

Na terenie na którym znajduje się obecnie Stocznia WISŁA Sp. z o.o., już w roku 1889 powstała baza remontowa lodołamaczy.  Od tego czasu obszar ten jest nieprzerwanie wykorzystywany do produkcji stoczniowej, w pierwszym okresie remontowej a następnie produkcyjnej - dość wspomnieć że na terenie obecnej Stoczni WISŁA Sp. z o.o. powstało ponad 1500 różnego typu i rodzaju jednostek z których wiele pływa do dzisiaj rozsławiając imię polskiego stoczniowca na morzach i oceanach całego świata.

Stocznia WISŁA Sp. z o.o. kontynuuje tą chlubną tradycję.

DZIAŁALNOŚĆ

W chwili obecnej Stocznia WISŁA Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i produkcji gotowych jednostek rybackich oraz badawczo-rybackich oraz produkcji stalowych konstrukcji okrętowych, głównie wyposażonych modułów, bloków i sekcji kadłubowych, jak również nadbudówek oraz gotowych kadłubów. 

W naszej ofercie posiadamy również szeroką gamę kutrów rybackich oraz małych jednostek różnego przeznaczenia.

Od początku naszej działalności współpracowaliśmy z wieloma wiodącymi stoczniami europejskimi, oraz z wszystkimi większymi stoczniami polskimi.  Wspólnie z naszym przedstawicielem handlowym, firmą NAVIMOR International Com, Sopot, zrealizowaliśmy wiele interesujących i wymagających projektów.

MOŻLIWOŚCI

Posiadany przez Stocznię WISŁA Sp. z o.o. slip boczny umożliwia budowę jednostek o długości do 40 metrów.  Większe jednostki, o długości do 120 m, szerokości do 30 m i zanurzeniu przekraczającym 2,35 m budowane są na terenie Zakładu Budowy Sekcji i Kadłubów.

Stanowiska montażowe na nabrzeżach Stoczni WISŁA Sp. z o.o. pozwalają na budowę stalowych konstrukcji okrętowych oraz lądowych konstrukcji wielkogabarytowych o wysokości do 28 metrów i masie jednostkowej do ok. 1.100 ton.

Dostawy do Klientów możemy realizować na naszym własnym pontonie SW 6118 o wymiarach 61 x 18 metrów i wysokości bocznej 4,5 metra, zaprojektowanym i zbudowanym w Stoczni WISŁA Sp. z o.o.

Nowoczesne, stale udoskonalane wyposażenie oraz wysokie kwalifikacje załogi
Stoczni WISŁA Sp. z o.o. gwarantują spełnienie nawet najwyższych wymagań jakościowych stawianych przez naszych kontrahentów.
Kamery internetowe,
filmy

Realizacje
Kariera
Certyfikaty, nagrody
Stara strona
Dojazd
Partner handlowy


Stocznia WISŁA Sp. z o.o.
80-643 Gdańsk, ul. Przełom 1

NIP PL 583-00-16-240
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
k.z. PLN 15.800.000,00 / 552.200,00
KRS 0000051633

tel.:  58 307 38 36
faks:  58 307 39 13


stowisla@stoczniawisla.pl
KPo
MBu
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2015 Stocznia WISŁA