Nagrody i wyróżnienia 2013

Prizes and awards 2013

W roku 2013 Stocznia WISŁA została dwukrotnie uhonorowana za swoje osiągnięcia.

Forum Okrętowe uhonorowało Stocznię WISŁA nagrodą za Innowacyjny Produkt 2013 - zaprojektowana przez Biuro Konstrukcyjne Stoczni WISŁA i w całości zbudowana siłami Sotczni WISLA rybacka jednostka szkolno-badawczo BAYAGBONA uznana została najbardziej nowoczesną jednostką zbudowaną przez polski przemysł stoczniowy w roku 2013.

Również Puls Biznesu uhonorował Stocznię WISŁA potwierdzając, kolejny raz, jej przynależność do klubu Gazel Biznesu - grona najdynamiczniej rozwijających się firm w roku 2013.In the year 2013 Stocznia WISŁA was twice honoured for its achievements.

The Assosiatin of the Polish Maritime Industries has honored Stocznia WISŁA with first prize for the most Innovative Product of the year 2013 - designed by Stocznia WISŁA Design Office and built entirely by Stocznia WISŁA training-research fishing vessel BAYAGBONA was deemed to be the most up-to-date vessel built by the Polish Shipbuilding Industry in 2013.

Also Puls Biznesu (one of the most esteemed business papers in Poland) has honoured Stocznia WISŁA by confirming its membership in the club of Gazele Biznesu - club for the most dynamically growing companies in the year 2013.


             

Nagroda INNOWACYJNY PRODUKT 2013 GOSPODARKI MORSKIEJ za zaprojektowaną i zbudowana w Stoczni WISŁA jednostkę BAYAGBONA
   
The prize for the INNOVATIVE PRODUCT 2013 OF THE MARITIME INDUSTRIES for the designed and built by Stocznia WISŁA vessel BAYAGBONA
   

Statuetka przyznana za INNOWACYJNY PRODUKT 2013
   
The statue awarded for the INNOVATIVE PRODUCT 2013
        
Potwierdzenie przynależności Stoczni WISŁA do klubu GAZEL BIZNESU w roku 2013
   
Confirmation of the membership of Stocznia WISŁA in the club of GAZELE BIZNESU for the year 2013

         
powrót na górę strony / return to beginning of page

              Stocznia WISŁA Sp. z o.o. 80-643 Gdańsk, ul. Przełom 1, tel. +48 58 307-39-53, fax +48 58 307-39-13